inside

42 postów

To posty pisane pod wpływem emocji, rozczarowań emigracją i zachwytem Kanadą. Wszystko, co nam w duszy gra. Przeczytaj nasz inside.