Strona główna » Poradnik – praca w Kanadzie

Poradnik – praca w Kanadzie

Poradnik-praca w Kanadzie to jest temat na grubaśną książkę, bo praca w Kanadzie to najczęściej wyszukiwana fraza przez osoby chcące wyemigrować do kraju klonowego liścia.

Praca jest.

Pytanie tylko, w jakim stopniu wpisuje się ona w Twoje oczekiwania. Bo te, jak pokazuje niejedna ludzka historia, mogą się nieco rozmijać z rzeczywistością.

First things first. Czyli masz pozwolenie na pracę.

I zanim jeszcze ktokolwiek będzie czytać dalej, napiszę, że to nie jest post z radami, jak zdobyć pozwolenie na pracę czyli work permit.

Tutaj chcę kompleksowo potraktować temat pracy w Kanadzie, z naciskiem na Kolumbię Brytyjską. Czyli działkę employment and business [westchnięcie, bo o business mam bardzo mgliste pojęcie]

Zacznę od kilku terminów:

Credentials, czyli kwalifikacje

Aby dobrze pracować w Kanadzie potrzebujesz mieć potwierdzenie tego, co już umiesz. Czyli musisz pokazać, jakie masz kwalifikacje, żeby dany zawód wykonywać.

Gromadząc informacje o swoim zawodzie w Kanadzie możesz się spotkać z następującymi wyrażeniami: credentials [kwalifikacje zawodowe w formie papierowej], diplomas [dyplomy], certificates of merit [potwierdzenie dokonań naukowych/zawodowych], school completion records albo reports [świadectwa szkolne / akademickie], licence to practise [licencja zawodowa].

Przydadzą się także referencje z poprzednich miejsc pracy. Zawsze możesz napisać kilka zdań samemu i poprosić przełożonego czy dział kadr o podpisanie się.

Wszystkie te dokumenty powinieneś mieć po angielsku lub francusku, żeby w razie konieczności łatwiej wystąpić o uznanie twoich kwalifikacji zgodnie z wymogami w Kanadzie.

Więc jeśli powziąłeś decyzję: będę pracować (i żyć) w  Kanadzie, to o tych dokumentach zacznij myśleć od razu. Szczególnie jeśli wykonujesz zawód regulowany.

Co prowadzi nas do drugiego punktu:

Regulated occupations, czyli zawody regulowane

Problemem jest brak spójności w tej dziedzinie na szczeblu krajowym.

Każda prowincja/terytorium ma swoje zasady uznawalności dyplomów zdobytych zagranicą (czy poza prowincją) i swoje wymagania, co do uzupełnienia wykształcenia / treningu zawodowego, żeby wykonywać zawód regulowany.

W samej Kolumbii Brytyjskiej jest ponad 280 zawodów, które są regulowane, czyli można je wykonywać tylko będąc zarejestrowanym.

Każda z tych profesji ma inne wymagania, które trzeba spełnić, żeby móc je wykonywać jako internationally trained worker.

Żeby znaleźć informacje o wymaganiach dotyczących Twojego zawodu w danej prowincji/terytorium:

  1. wpisz w wyszukiwarkę: “nazwa zawodu“+”requirements (lub) regulatory body”+”nazwa prowincji/terytorium
  2. idź do tej strony: The Canadian Information Centre for International Credentials (CICIC)

Strona CICIC nie jest ośrodkiem, który oceni Twoje kwalifikacje czy wyda Ci zaświadczenie. Znajdziesz tam informacje o swoim zawodzie w Kanadzie, a linki pokierują Cię dalej.

Poszczególne zawody wymagają różnych dokumentów.

Prawie na pewno zostaniesz poproszony o ocenę (ewaluację) Twojego wykształcenia pod kątem wykonywania danej profesji. Niektóre z organizacji zawodowych robią to same, wewnętrznie, inne korzystają z usług zewnętrznych “oceniaczy”.

Zanim wyślesz gdzieś swoje świadectwo, sprawdź zasady (żebyś nie przepłacał za niepotrzebne ocenianie Twoich dyplomów).

Organizacją, która zajmuje się  odpłatnie oceną edukacji spoza Kanady jest The International Credential Evaluation Service (ICES).

Poza powyższym, możesz zostać poproszony o:

  • udowodnienie znajomości języka angielskiego / francuskiego,
  • podjęcie dodatkowej nauki na terenie Kanady
  • zdanie egzaminu zawodowego przed komisją

Całość może trwać długo i kosztować sporo.

Spróbuj zapytać również w Polsce, czy w innym kraju, gdzie aktualnie pracujesz, czy nie mają programów partnerskich z Kanadą.

Zdziwisz się, jak wiele można się dowiedzieć, pytając w mało oczywistych miejscach.

Zawody nieregulowane

W przypadku zawodów nieregulowanych (non-regulated occupation) nie jest konieczne posiadanie licencji czy rejestracja, żeby pracować w tym zawodzie w Kanadzie.

Większość z takich zawodów ma jednak swoje organizacje (association of) więc śmiało guglaj je w poszukiwaniu rad (best practices).

Możesz pracować, jak tylko pomyślnie uda Ci się znaleźć pracę.

Polecam jednak być przygotowanym do szukania pracy tak jak w zawodach regulowanych, czyli mieć historię pracy, referencje z poprzednich miejsc pracy czy potwierdzenie kwalifikacji.

Najbardziej popularne zawody regulowane: lekarz, inżynier, fizjoterapeuta, pielęgniarka, prawnik, nauczyciel, pracownik socjalny.

Prawo pracy

Prawo pracy, standardy zatrudnienia, minimalna liczba godzin, nadgodziny, płaca minimalna, wszystkie te pracowe aspekty różnią się w zależności od prowincji / terytorium.  

To, co jest wspólne dla całego kraju: 40-godzinny tydzień pracy i prawo do półgodzinnej przerwy co 5 godzin.  

W większości firm płaci się również za nadgodziny (oczywiście będą firmy, które tego nie robią, ale to akurat nie jest wyjątkowe dla Kanady).

Żeby znaleźć aktualne prawo pracy, wpisz w wyszukiwarkę Employment Standards Act +nazwa prowincji/terytorium.

NOC czyli National Occupation Classification

Jeśli zdecydujesz się na emigrację do Kanady, na pewno zetkniesz się z pojęciem: NOC.

Do wielu programów emigracyjnych wymagana jest bowiem kanadyjska oferta pracy, której wartość wyraża się właśnie poprzez kwalifikację NOC.

NOC to ogólnokrajowy system, który pokazuje klasyfikacje zawodów w Kanadzie.

Zawody (zarówno regulowane, jak i nieregulowane) podzielone są na 5 grup:

  • 0: Management jobs – stanowiska dyrektorskie, zarządzające, menadżerskie, kierownicze
  • A: Professional jobs – specjaliści z wyższym wykształceniem, “białe kołnierzyki”
  • B: Technical jobs and skilled trades – pracownicy z wykształceniem kierunkowym o określonym fachu
  • C: Intermediate jobs
  • D: Labour jobs – zawody niewymagające wykształcenia

Znajdź swój NOC próbując dopasować wykonywany obecnie zawód do kanadyjskiego opisu. Numer będzie ci potrzebny także do aplikowania o pobyt stały.

Rodzaje zatrudnienia: permanent / temporary job, full time / part-time job, freelancer, contractor

Umowa na czas nieokreślony czyli permanent job to najczęstsza forma zatrudnienia.

Zwykle permanent job to jednocześnie full time job, czyli praca na cały etat.

Będziesz miał określoną pensję (czasami z prowizją), czas i miejsce pracy, płatne urlopy (choć zapomnij o 26 dniach wolnego, jaki ustawowo przysługuje w Polsce).

Urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, dni “na dziecko” czy urlopy okolicznościowe, wszystko to powinno zostać zawarte w twojej umowie o pracę.

Ponieważ Act of Labour czyli odpowiednik polskiego Kodeksu Pracy jest dość elastyczny w wielu kwestiach i zostawia je w gestii pracodawcy.

Od twojej pensji (paycheck, payroll) będą odciągane składki na ubezpieczenie społeczne (jak na polski ZUS) – Employment Insurance oraz Canada Pension Plan, składki na podatek dochodowy: Income Tax, czasami również składki na ubezpiecznie zdrowotne (podstawowe: premiums i rozszerzone: extended medical care; więcej poczytaj w poradniku o służbie zdrowia) oraz składki na związki zawodowe: Union Fees / Dues (w Kanadzie wciąż dość popularne w wielu dużych firmach).

Kiedy stracisz taką pracę nie z własnej woli, najpewniej będzie Ci przysługiwał zasiłek wypłacany z Employmeny Insurance.

Stawka minimalna czyli ile zarobisz na godzinę?

Stawka minimalna w B.C. jest naprawdę minimalna, ale od jakiegoś czasu nie jest najniższa w Kanadzie. Obecnie wynosi 10.85 CAD.

Wszystkie dane o stawce godzinowej w różnych prowincjach znajdziesz na tej stronie.

A jeśli interesuje Cię, na ile ta kwota zmieni się w przyszłych latach, zajrzyj tutaj (i wybierz w okienku: Select the decade odpowiednie daty).

Pensja i czy wystarczy na życie

W 2017 napisałam o naszych wydatkach i dochodach obszerny artykuł – zajrzyj!

Na tej stronie po wpisaniu swojego dochodu z Polski będziesz mógł porównać ceny produktów i usług w Vancouver.

Możesz wpisać dowolne polskie i kanadyjskie miasto. Bardzo dobra porównywarka.

W tym miejscu stawiam kropkę, ale to na pewno nie jest ostatnie słowo. Daj znać w komentarzu, czy wpis jest pomocny.